top of page
Regional and Batch Liaisons

Carolinas

Ritesh Poudyal 900A

Puja Sharma 600C

Minneapolis

Paruj Acharya 000B

Soniya Hirachan 100C

Boston

Prashant Shukla 101C

New York

Kedar Koirala 600B

Sonali Rana 100C

Alisha Pradhan 800C

Philadelphia

Abishek Ghimire 311C

Sophiya Shrestha 308C

Washington DC Area

Bicky Rimal 100C

San Francisco Bay Area

Roshan Shrestha 000B

Bibhav Acharya 100C

Krishna Chhetri 500B

Kiran Kattel 200B

Portland

Praveen Chalise 700A

Please reload

Batch Liaisons (A)

Batch Liaisons (B)

Rashtra Khadka 200B

Laxman Udas Pandey 300B

Upendra Bom 800B

Bishan Wagle 900B

Batch Liaisons (C)

Bibek Joshi 200C

Abishek Ghimire 300C

Shrochis Karki 400/0C

Bishnu Thapa 500/0C

Khushbu Mishra 600/0C

Rajendra Bista 700/0C

Kaushal Sapkota 000/0C

Batch Liaisons (D)

Abhishek Upadhyaya 100/0D

Sabril Lamichhane 200/0D

Chandan Mishra 300/0D

Prithvi Khadka 400/0D

Batch Liaisons (E)

Please reload

bottom of page